Contact Us

IdeaSystems sp. z o.o.
Str. Energetyków 7
65-729, Zielona Góra, POLAND
NIP PL 929-182-08-46
tel.: +48 68 329 90 20
www.IdeaSystems.eu
email: info@IdeaSystems.eu
Sales department
sales@IdeaSystems.pl
Technical Support
admin@IdeaSystems.pl
Help Desk
http://helpdesk.IdeaSystems.pl

 

IdeaSystems sp. z o.o. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000345776, sąd rejestrowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł wpłacony w całości.

Contact form

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.